Kongre Bildiriler Kitabı:

Kongre yayını, Uluslararası Bildiler Özeti E-Kitabı ve Uluslararası Tam Metin E-Kitabı olarak yayınlanacaktır. Özet Kitabı ve Tam Metin Kitabı, Aralık 2019 tarihinde yayımlanması planlanmaktadır.