Kültürel Miras-Dinler Tarihi, Dil-Edebiyat ve İnanç Turizmi
Kültürel Miras-Gastronomi Turizmi ve Mutfak Kültürleri
Geleneksel El Sanatları, Arkeloji ve Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
Kültür-Kültür Miras-Tarihi-Politikaları-Toplum ve Turizm
Kültürel Miras-Çevre ve Turizm
Kültürel Miras Yönetimi ve Tanıtımı/İletişimi
Kültürel Miras/Kültürel Bellek ve Arşiv Uygulamaları
Kültürel Miras ve Turist Rehberliği
Kültürel Varlıklar ve Ürün Çeşitlendirmesi
Ekoturizm, Biyoçeşitlilik ve Coğrafya
Rekreasyon
Sağlık Kültürü-Turizmi ve Beslenme
Somut Olmayan Kültürel Miras (Yaşayan Miras ve Turizm)
Turizm Pazarlaması ve İşletmeciliği
Örgütsel Davranış – Kişisel Kaynaklar ve Kültürel Miras İlişkisi
Kültürel Miras ve Şehir Türleri
İpek Yolunda Kültür, Tarih-Sanat ve Ticaret
Türk-İslam Dünyasında Kültürel Miras ve Turizm
Hukuk Kültürü ve Turizm
Eğitim, Kültür ve Turizm
Turizm İle İlgili Diğer Konular