Kongre Kayıt Süreci:    15-28 Temmuz 2019

Katılımcı Bilgisi Katılım Bedeli
Yazar (Akademik Kadro) (Sunum Yapacak) 480 TL
Yazar (Öğrenci) (Sunum Yapacak) 240 TL
Yazar (Sektör Temsilcisi) (Sunum Yapacak) 480 TL
Dinleyici 240 TL
Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan 240 TL


Katılım bedeline dâhil olanlar;

 • Katılım belgesi
 • Kongre aksesuarları
 • Yaka kartları/rozetler
 • Kırtasiye ve baskı giderleri
 • Açılış resepsiyonu
 • Ara ikramlar

Bir yazar, sadece bir bildirinin sunumunu yapabilir. Sunum yapmayacak olan yazarlar kongreye dinleyici olarak kayıt yaptırabilirler. Kongremize bildiri ile katılacak olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin herhangi bir akademik kadroda (Arş.Gör./Öğr.Gör./Okutman) olmaması gerekmektedir. Akademik kadrolarda olan katılımcılarımız normal kongre bedeli ile katılacaklardır.

Kongre Katılım Bedeli Ödeme Bilgisi;

15-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında katılımcılarımız kongre katılım bedelini Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına yatırdıktan sonra Kongre Kesin Kaydını yapabilirler.

Ödeme Öncesi;

Kongre katılım bedelini Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının banka hesabına yatırmadan önce makbuz üzerindeki açıklama kısmına size uygun olan bilgiyi yazınız;

 • Sunum yapacak kişi ise; “Yazar Ad ve Soyadını-Sunum Yapacak” şeklinde belirtmelidir. Örnek: “Necmi Uyanık-Sunum Yapacak
 • Dinleyici olan kişi ise; “Ad ve Soyad” belirtmelidir.

Kongre kayıt bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgileri (TL Hesabı) aşağıdadır;

HESAP ADI  Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Banka  Vakıfbank
IBAN  TR76 0001 5001 5800 7308 9004 62


Ödeme Sonrası;

 •  Kongre Kesin Kaydınızı yapınız. Formu doldurup gönderdiğinizde kongre kaydınız tamamlanmış olacaktır.

Kongre Kesin Kaydı; Lütfen aşağıdaki yeşil renkli butona (Registration) tıklayınız.

Kongre kayıt işlemleri için Dr. Seda AKGÜL veya Arş. Gör. Betül ORHAN ile iletişime geçebilirsiniz: register.iccht@gmail.com, 0332 223 44 44

Kongre Katılım Bedeli Alındı Belgesi: Islak imzalı ve onaylı kongre katılım bedeli alındı belgesi  kongre süresince kayıt masasında katılımcılara verilecektir (17-19 Eylül 2019).

Kongre Kayıt İptal Sözleşmesi: Kayıt iptalinde aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır;

 • 29-30 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki iptallerde kongre bedelinin %50’si iade edilir.
 • 01 Ağustos 2019 tarihinden sonraki iptallerde kongre bedelinin iadesi yapılmayacaktır.

Kongre kayıt iptali ile ilgili bu bilgiyi okuyan tüm katılımcılar kongre kayıt iptali sözleşmesini onaylamış sayılırlar.