Bildiri özet gönderimi son tarihi 22/07/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

ICCHT’2019 DÜZENLEME KURULU