Değerli Bilim İnsanları,

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak, ilkini 2017’de Konya’da gerçekleştirdiğimiz kongremizin, ikincisini 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Özbekistan Taşkent’te “II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresini (International Congress on Cultural Heritage and Tourism)”, başlığıyla Taşkent MDIS Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik.

Kongrenin ana teması kültürel miras ve turizm olarak belirlenmiştir. Böyle bir temanın belirlenmesi Orta Asya ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerin inanç ve kültür temelli geliştirilmesi ve medeniyetin inşasına katkı sağlamaktır. Bu vesile ile Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiş olan Kırgızistan’ın Oş şehri büyük önem arz etmektedir. Kırgızistan coğrafya olarak ve gastronomi turizmi açısından da önemli merkezler arasında yer almaktadır. Hızla gelişen dünyada, her yıl çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı Türk-İslam dünyası için ve özelde kardeş ülke Kırgızistan ile Türkiye arasında kültürel diplomasi ve turizm yoluyla ilişkilerin ilerlemesi için bu organizasyonlardan birisi de, “III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi/Etkinlikleri-Cengiz Aytmatov Anısına” (International Congress on Cultural Heritage and Tourism)” olacaktır. Kongremiz, medeniyet yolunda kültürel miras ve turizm konularında araştırma yapan değerli bilim insanlarını, eğitimcileri, sektör temsilcilerini ve lisansüstü öğrencilerini kapsamaktadır. Kongremizde, Kültürel Miras ve Turizm merkezli değişen dünya şartları; sosyal bilimler ve diğer ilgili bilimler ekseninde sektördeki çözüm önerilerinin ortaya konulması ve yeni yaklaşımların irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu vesile ile kongre ve çeşitli kültür, turizm ve sanat etkinlikleri ile güçlü tarihi-kültürel mirasa sahip, medeniyetler beşiği olan Anadolu ve Orta Asya medeniyet unsurlarının uluslararası platformlarda tanıtılması ve sahip olunan mirasın güçlü bir bilinçle, turizm yoluyla geleceğe taşınması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Kongremizle ilgili önemli tarihler web sayfamızda ilan edilmiş olup, tam metin gönderimi sürecinde, tüm bildiri tam metinleri hakemlik sürecinden geçecektir. Kongre bildiri kitapçığının, 29 Aralık 2019’dan önce yayımlanması planlanmaktadır.
Kongre bildirileri Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça sunulabilecektir. Kongremize bildiri, poster ile ya da dinleyici olarak katılım sağlanabilecektir. Kongre bildiri kitapçığı ise e-kitap şeklinde yayınlanacaktır. Kongremize ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için web sayfamızı (2019.iccht.org) ziyaret edebilirsiniz.

Huzurun ve hoşgörünün diyarı, önemli kültür ve medeniyet başkentlerinden biri olan Kırgızistan/Bişkek’te sizleri misafir etmekten onur duyacağımızı belirtir, saygı ve selamlarımızı sunarız.

Prof. Dr. Necmi UYANIK, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Tolga GÖK, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Vekili/Kırgızistan